Kontakt

Mos harro të dërgosh fotot që ke bëre nëse ke rastisur pranë shkollave krijuese. 🙂

info@art-kontakt.org

tel: +355 4 2275658

fax: +355 4 227605