Mbeshtet Projektin

Na kontaktoni për benefitet në rast se dëshironi të mbështesni projektin.

info@art-kontakt.org

 

Kordinatat bankare

Banka Credins

N.llogarisë rrjedhëse 116969/LEK, 115959/EURO

IBAN AL72CDIS0010115959